V okviru UNESCA smo sodelovali v projektu Menjaj sanje za branje. Projekt je potekal od  9.4.-23.4.2018. Osnovni cilj projekta je bil:

– vzbuditi večje zanimanje za branje  knjig med mladimi,

– želja po izboljšanju medsebojnega sporazumevanja in

– razvijanje odgovornosti do sočloveka.

V projektu so sodelovali učenci razredne stopnje. Učenci so v šolo prinesli knjige, v katere so lahko zapisali kratko posvetilo. Knjige so si poljubno izposojali. Zanimanje je bilo vsak dan večje, saj je na polici število knjig iz dneva v dan raslo. Učenci so pokazali res veliko zanimanje in navdušenje,  prepričani smo, da so bili cilji projekta doseženi.

Petra Maurič

selfp