7. razred

 1. IZPITNI ROK

MATEMATIKA: 5. 7. 2017, ob 8.00 – pisni del, ob 9.00 – ustni del, v matematični učilnici

2. IZPITNI ROK

MATEMATIKA: 30. 8. 2017, ob 8.00 – pisni del, ob 9.00 – ustni del, v matematični učilnici

 

Komisija:

  1. Anita Zelenko, predsednica
  2. Bojana Kronvogel, članica
  3. Peter Korošec, član

 

 

Ravnatelj:
Marko Kraner, mag. manag., prof.