Na šoli smo določili potrebščine za naslednje šolsko leto.

Na seznamu so delovni zvezki, učbeniki in ostale potrebščine za vse razrede.