Slovenija spada med biotsko najbolj pestre države v evropskem in svetovnem merilu. Imamo največji delež državnega ozemlja v omrežju Natura 2000. Mednarodni dan biotske pestrosti obeležujemo 22.maja, dan Nature 2000 pa le en dan prej, torej 21.maja.

Na naši šoli smo ta dva pomembna dneva obeležili s kolesarjenjem učencev biološkega izbirnega predmeta po naši čudoviti naravi. Med potjo smo ves čas opazovali pestrost rastlinskega in živalskega sveta ter pestrost ekosistemov, ki smo jih srečevali na svoji poti.

Pot nas je najprej vodila skozi Žihlavo, kjer smo si ogledali prerez sedimentnih kamnin in spoznali, katere fosilne ostanke so našli v teh kamninah.

žihlavažihlava 1

Nato smo se ustavili na zaščitenem mokrotnem travniku v Kuršincih pri Mali Nedelji, kjer je eno redkih naravnih rastišč Sibirske perunike v Sloveniji.

travniktravnik 1

Pot smo nadaljevali do Gajševskega jezera, kjer smo spoznali njegov nastanek in opazovali ptice, ki živijo ob njem.

gajševci 1gajševci 2gajševci

Obiskal nas je tudi lovski čuvaj LD Mala Nedelja Danijel Majcen. Pokazal nam je bivališče in sledi prehranjevana bobra na drevesih, ki rastejo ob začetnem delu jezera.

gajševci 3 gajševci 4

Zatem nam je pokazal še drčalnice na reki Ščavnici, sledi, ki jih za sabo puščajo vidre, ko se spuščajo v vodo.

gajševci 4

Pot je bila zelo zanimiva, v kratkem času smo kolesarili skozi tri občine, Sv. Jurij ob Ščavnici, Ljutomer in Križevci, med potjo pa videli marsikaj nepričakovanega.

Mateja Krajnc in Jurij Marhold