V četrtek, 11. 2. 2016 so se naši učenci dramskega krožka (1. – 4. razreda) z mentorico Vido Štuhec Kuri udeležili Unesco nacionalnega projekta z mednarodno udeležbo »Z odra na oder«, ki je potekal na OŠ Leona Štuklja Maribor. To je eno največjih srečanj otroških gledaliških skupin v Sloveniji. Cilji tega Unesco projekta so: druženje različnih generacij in razvijanje strpnosti med njimi; učenci doživljajo prvine gledališke umetnosti; učenci kot sodelujoči in kot gledalci sooblikujejo prvine gledališke umetnosti; privzgajanje ljubezni do gledališke umetnosti; navajanje na gledališki bonton; privzgajanje samostojnosti in improvizacije v ključnem trenutku; sodelovanje in podpiranje soigralcev v skupini. Srečanje je že tradicionalno, saj je organizirano že 19. leto zapored in je namenjeno v čast slovenskega kulturnega praznika.

1 2

Naša šola se je predstavila z dramsko igro Mojce Pozvek: Zmešnjava v deželi pravljic v priredbi Vide Štuhec Kuri. Učenci so se na gledališkem odru odlično odrezali, igrico pa bodo ob različnih priložnostih še večkrat odigrali.

3 4 5 6 7

Zapisali: Vida Štuhec Kuri in Sanja Šafarič