Dne, 21. oktobra 2015, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije.

Tekmovalo je 11 učenk in učencev iz 8. in 9. razreda. Bronasto Proteusovo priznanje so dosegli naslednji učenci:

-8. razred: Rok Škrjanec in Pia Novak,

-9. razred: Tomaž Vrzel, Matjaž Mir in Teo Vajs.

Mentorica, Mateja Krajnc.