Po Zakonu o osnovni šoli (56. člen) je do brezplačnega prevoza upravičen učenec, če je njegovo bivališče od šole oddaljeno 4  km oz. več. Za učence OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je organiziran prevoz, ki ga v celoti financira Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.

Vozni red za šolsko leto 2021/2022 je objavljen tukaj.

Prometnovarnostni načrt OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je izdelan z namenom, da se otrokom zagotovi čim večja varnost na prometnih površinah ob prihodu in odhodu v šolo, v času pouka, v času OPB in varstva, ob ekskurzijah, izletih in drugih prireditvah šole. Skrb za varnost v prometu ni več samo stvar posameznika ali šole, ampak je obveza celotne družbe tako z vidika same varnosti pri vključevanju v promet v vsakdanjem življenju, kot tudi z vidika družbene samozaščite.

Načrt šolskih poti 2018/2019

Načrt šolskih poti, posodobljen v šolskem letu 2020/2021