Po Zakonu o osnovni šoli (56. člen) je do brezplačnega prevoza upravičen učenec, če je njegovo bivališče od šole oddaljeno 4  km oz. več. Za učence OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je organiziran prevoz, ki ga v celoti financira Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.

Vozni red in trasa od 5. 12. 2022 naprej sta objavljena na povezavi PRIVOZI in ODVOZI.

Prometnovarnostni načrt OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je izdelan z namenom, da se otrokom zagotovi čim večja varnost na prometnih površinah ob prihodu in odhodu v šolo, v času pouka, v času OPB in varstva, ob ekskurzijah, izletih in drugih prireditvah šole. Skrb za varnost v prometu ni več samo stvar posameznika ali šole, ampak je obveza celotne družbe tako z vidika same varnosti pri vključevanju v promet v vsakdanjem življenju, kot tudi z vidika družbene samozaščite.

Načrt šolskih poti 2018/2019

Načrt šolskih poti, posodobljen v šolskem letu 2020/2021