Urniki od 6. do 9. razreda za 2. ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2022/2023 so objavljeni:

PDF dokument s urniki