Dragi učenci in učenke!

Dobrodošli v šolski e-knjižnici, kjer najdete veliko prostodostopnih e-knjig slovenskih sodobnih in klasičnih avtorjev. Nekatere izmed njih so namenjene branju v okviru pouka, predvsem za domače branje, nekatere za bralno značko, kar nekaj izmed njih pa je takšnih, ki so namenjene branju za sprostitev.
Verjameva, da bo vsak izmed vas v širokem naboru našel primerno zase.

E-knjige so razvrščene po kategorijah:

Želiva vam prijetno branje!

Lidija Jarc, šolska knjižničarka
Jurij Marhold, šolski knjižničar