K-IZPIT
Učenci naše šole opravljajo kolesarski izpit v dveh delih. Teoretični del kolesarskega izpita opravljajo v 4. razredu, praktičnega pa v 5.
Delo v  4. razredu poteka v računalniški učilnici, kjer za učenje uporabljamo program »S kolesom v šolo«. Pri obravnavi določenih prometnih situacij si tako pomagamo z nazornimi animacijami, ki jih skupaj preučimo. Učenci nato svoje znanje samostojno utrdijo na računalnikih.
Običajno učenci vso potrebno znanje usvojijo v 20 šolskih urah. Temu sledi izpit, ki ga prav tako opravljajo v računalniški učilnici. Učenec lahko izpit opravlja največ trikrat.
 
V petem razredu sledi praktični del kolesarskega izpita, ki poteka v dveh delih.
Učenci najprej svoje spretnosti obvladovanja kolesa in poznavanje prometnih pravil preizkusijo na prometnem in spretnostnem poligonu na šolskem rokometnem igrišču. Poligonu sledi vožnja v prometu. Vožnjo po cesti opravljamo na relaciji šola -> lovski dom -> pokopališče -> šola. Vožnja poteka v skupini, v kateri je 5 učencev in učitelj, ki vozi bodisi spredaj bodisi zadaj, in tako neprestano nadzira učence med vožnjo. Na koncu sledi še izpitna vožnja.
Izvajanje kolesarskega izpita začnemo v mesecu aprilu, ko je vreme primernejše. Izpitna vožnja običajno poteka na koncu šolskega leta.
Učenci morajo pri opravljanju kolesarskega izpita uporabljati svoje čelade.
 
Mentor: Rok Lovrec