Knjižničarka: Lidija Jarc, prof.
Knjižničar: Jurij Marhold, prof.
Telefon: 02/568-91-15
e-pošta: knjiznica@os-svjurij.si

O KNJIŽNICI
Šolska knjižnica je sodobno opremljena. V njej je čez 12 500 enot knjižnega in neknjižnega gradiva, 12 različnih revij za otroke in mladino ter 15 različnih revij za učitelje. Obiskovalci knjižnice so večinoma učenci, pogosto pa v knjižnico prihajajo tudi otroci vrtca, ki gostujejo na šoli, ter zaposleni.
Uporabniki knjižnice imajo prosti dostop do knjižnega gradiva. Strokovna literatura je razvrščena po UDK sistemu, leposlovna pa po starostnih stopnjah:

  • C (cicibanova stopnja),
  • P (pionirska stopnja),
  • M (mladinska stopnja).

Ob vpisu v šolo vsak učenec postane član šolske knjižnice in mu je vso gradivo v knjižnici brezplačno dostopno.

Poleg računalniškega kotička z enim računalnikom, se redno dopolnjuje in obnavlja kotiček s knjižnimi novostmi za učence.

V knjižnici se izvajajo različne dejavnosti:

  • bibliopedagoške ure
  • občasne razstave
  • bralna značka
  • izvajanje projektov