NAVODILA ZA POROČANJE KNJIŽEVNIH DEL PRI BRALNI ZNAČKI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Dragi bralci! Drage bralke!

Učenci in učenke, ki se v šolskem letu 2023/2024 prijavite k bralni znački, preberete 3 prozna dela in 1 pesniško zbirko. Zaželeno je, da 2 prozni deli in pesniško zbirko izberete s priporočilnega seznama, eno delo pa po lastnem izboru.

*Učenci z DSP, ki se prijavite k bralni znački, preberete 2 prozni deli, ki si ju bodisi izberete sami bodisi s priporočilnega seznama, in se naučite deklamirati pesem iz pesniške zbirke.

  1. PROZNA DELA ustno poročate knjižničarki v knjižnici v obliki kratkega pogovora o prebrani knjigi po predhodnem dogovoru.
  2. Iz PESNIŠKE ZBIRKE izberete eno pesem, se jo naučite deklamirati ter knjižničarki ob tem na kratko predstavite tudi prebrano pesniško zbirko.

Poročanje poteka:

  1. vsak ponedeljek, torek in četrtek od 7.20 do 7.45;
  2. vsak torek, sredo in četrtek od 12.10 do 13.50 ali
  3. po vnaprejšnjem dogovoru s knjižničarko.

POMEMBNO: Tri knjige je treba poročati do 23. februarja 2024, eno (zadnjo) pa do 26. aprila 2024.

Priporočilni seznami:

Vsem bralkam in bralcem želim veliko užitkov ob branju izbranih knjig!

Knjižničarka: Lidija Jarc

»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«