NAVODILA ZA POROČANJE KNJIŽEVNIH DEL PRI BRALNI ZNAČKI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Dragi bralci! Drage bralke!

Učenci in učenke, ki se v šolskem letu 2022/2023 prijavite k bralni znački, preberete 3 prozna dela in 1 pesniško zbirko. Zaželeno je, da 2 prozni deli in pesniško zbirko izberete s priporočilnega seznama, eno delo pa po lastnem izboru.

*Učenci z DSP, ki se prijavite k bralni znački, preberete 2 prozni deli, ki si ju bodisi izberete sami bodisi s priporočilnega seznama, in se naučite deklamirati pesem iz pesniške zbirke.

 1. PROZNA DELA ustno poročate knjižničarki v knjižnici v obliki kratkega pogovora o prebrani knjigi po predhodnem dogovoru.
 2. Iz PESNIŠKE ZBIRKE izberete eno pesem, se jo naučite deklamirati ter knjižničarki ob tem na kratko predstavite tudi prebrano pesniško zbirko.

Poročanje poteka:

 1. vsak torek, sredo, četrtek in petek od 7.30 do 7.45;
 2. vsak dan od 12.20 do 13.10 ali
 3. po dogovoru s knjižničarko.

POMEMBNO: Dve knjigi je treba poročati do 27. januarja 2023, ostali dve pa do 26. aprila 2023.

Priporočilni seznami:

V primeru učenčeve daljše odsotnosti zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov lahko po prebrani knjigi v Wordov dokument napiše naslednje podatke:

 • avtorja in naslov prebranega književnega dela;
 • kraj izdaje, založbo ter letnico izdaje;
 • kratko obnovo (največ 15 povedi);
 • mnenje o prebranem književnem delu;
 • s katerim književnim likom se lahko poistoveti in zakaj;
 • sporočilo književnega dela;
 • ali bi knjigo priporočil prijatelju oz. prijateljici in zakaj.

Dokument pošlje na spletni naslov

Vsem bralkam in bralcem želim veliko užitkov ob branju izbranih knjig!

Knjižničarka: Lidija Jarc

»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«