BRALNA ZNAČKA je gibanje, katerega namen je spodbujati mlade k branju ter jim privzgajati veselje in ljubezen do kakovostnega branja.

Želimo, da bi se ob knjigi, tako otroci kakor tudi mladostniki, imeli lepo.

Z najmlajšimi dragoceno vez s knjigo stkejo starši, ki jim berejo.

V osnovni šoli pa prostovoljno berejo za bralno značko učenci od 1. do 9. razreda. Tisti, ki uspešno sodelujejo pri bralni znački vseh 9 let šolanja so »Zlati bralci« in prejmejo posebno spominsko priznanje.

Povezave: