Ravnatelj: Marko Kraner

 • tel: 02/568-91-14

Pomočnica ravnatelja: Anita Zelenko

 • anita.polanec@guest.arnes.si

Tajnica: Alenka Pernek

 • tel: 02/568-91-10
 • fax: 02/568-91-13
 • email: info@os-svjurij.si

Računovodkinja: Marjetka Dlouhy

 • tel: 02/568-91-11

Šolska svetovalna služba: Katja Perko

 • tel: 02/568-91-12
 • katja.perko1@guest.arnes.si

Knjižnica: Lidija Jarc

 • knjiznica@os-svjurij.si
 • tel: 02/568-91-15

Šolska kuhinja: Vida Štuhec Kuri

Računalnikar: Jurij Marhold

 • tel: 02/568-91-18

Hišnik-vzdrževalec: Dragoljub Bajalica

 • tel: 02/568-91-19