Ravnatelj: Marko Kraner

  • tel: 02/568-91-14

Tajnica: Alenka Pernek

  • tel: 02/568-91-10
  • fax: 02/568-91-13

Računovodkinja: Marjetka Dlouhy

  • tel: 02/568-91-11

Šolska svetovalna služba: Katja Perko

  • tel: 02/568-91-12

Knjižnica: Lidija Jarc

  • tel: 02/568-91-15

Šolska kuhinja: Nataša Paldauf

Računalnikar: Jurij Marhold

  • tel: 02/568-91-18

Hišnik-vzdrževalec: Dragoljub Bajalica

  • tel: 02/568-91-19