Ravnatelj: Marko Kraner

  • tel: 02/568-91-14

Pomočnica ravnatelja: Anita Zelenko

Tajnica: Alenka Pernek

Računovodkinja: Marjetka Dlouhy

  • tel: 02/568-91-11

Administratorka, knjigovodja: Natalija Perko

Šolska svetovalna služba: Katja Perko

Knjižnica: Lidija Jarc

Šolska kuhinja: Vida Štuhec Kuri

Računalnikar: 

Hišnik-vzdrževalec: Dragoljub Bajalica

  • tel: 02/568-91-19