JANA BAUER

 MILAN DEKLEVA

AKSINJA KERMAUNER

KAJETAN KOVIČ

BOGOMIR MAGAJNA

SVETLANA MAKAROVIČ

Proza za mladino

Slikanice

 FRAN MILČINSKI

RADO MURNIK

BOGDAN NOVAK

TONE PARTLJIČ

VID PEČJAK

SLAVKO PREGL

LOVRO KUHAR – PREŽIHOV VORANC

 JANEZ TRDINA

JOSIP VANDOT

JANJA VIDMAR