OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici kot konzorcijski partner sodeluje v projektu i-šola, katerega namen je celovit dvig digitalnih kompetenc učečih se z inovativnimi sodelovalnimi pristopi. Razvijali bomo nove in nadgrajevali že obstoječe in preizkušene didaktične pristope, pedagoške strategije in dobre učne prakse v sodobnih digitalnih učnih okoljih. Hkrati bomo razvijali tudi nove pristope personaliziranega in sodelovalnega učenja, ki bodo prispevali k učinkovitemu in celovitemu vrednotenju in preverjanju digitalnih kompetenc učečih se.

Specifični cilji:

– razvoj in nadgradnja celovitega pristopa razvoja digitalnih kompetenc učečih se na VIZ (t. i. vsešolski pristop);

– preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij celovitega razvoja

digitalnih kompetenc učečih se v inovativnih oddelkih oz. skupinah (vključno s preverjanjem in vrednotenjem).

Rezultati:

– izdelani in objavljeni celoviti pristopi vseh vključenih VIZ na področju razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc učečih se, vključno s katalogom kompetenc, ki zajema nabor kompetenc, kriterije uspešnosti ter predloge standardov znanj;

– izdelani in objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si).

Čas izvajanja: 3 šolska leta (2023/2023, 2024/2025, 2025/2026)

Vključeni inovativni oddelki: 2. a in 2 b (2023/2024)

 

O dejavnostih in rezultatih vas bomo sproti obveščali:

OŠ SV. JURIJ OB ŠČAVNICI KOT KONZORCIJSKI PARTNER V PROJEKTU I-ŠOLA

 

Več o projektu si lahko preberete na uradni strani projekta www.i-sola.si

 

Koordinatorica projekta: Anita Zelenko