Učenci od 1. do 5. razreda imajo dopoldansko malico od 9.25 do 9.45, učenci od 6. do 9. razreda pa od 10.15 do 10.35 ure.

Učenci, ki gredo domov s prvim odvozom imajo kosilo od 12.10 do 12.30. Ostali učenci gredo na kosilo po končani 6. učni uri, med 13.00 in 13.20. Učenci, ki so v OPB imajo kosilo v času od 12.20 do 13.00.

 

PRIJAVA IN ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učencev in njihovih staršev oz. skrbnikov, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke in plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen.

Prijavo lahko starš oz. skrbnik kadarkoli prekliče.

 

ODJAVA OBROKOV

Odjava obrokov se izvaja izključno preko:

-elektronske pošte: prehrana@os-svjurij.si

– telefonskega odzivnika: 02 5689120

– osebno v kuhinji pri organizatorju šolske prehrane.

Prehrana se lahko odjavi najkasneje dan prej do 10.ure. Prehrano ste dolžni pravočasno odjaviti v primeru: daljše odsotnosti, bolezni, napovedane odsotnosti…

 

IZREDNA ODSOTNOST (nenadna bolezen): Učenec, ki zboli »preko noči« ima pravico do subvencije za prehrano za prvi dan odsotnosti (če je upravičen do subvencionirane malice, kosila).

 

Če je učenec naročen na prehrano in obrokov ne prevzame, ter jih tudi pravočasno ne odjavite, plačate polno ceno obroka ne glede na pripadajočo subvencijo.

 

CENIK:

  • MALICA: 1,10 €
  • KOSILO: 3,10 €

 

Ob koncu obračunskega obdobja (meseca) prejmejo starši položnico za ustrezno število obrokov ali ustrezno vrsto subvencije.

 

Dietna prehrana:

Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih zmožnosti in v okviru možnih finančnih sredstev. O možnostih prilagoditve jedilnika za posameznega otroka se starši dogovorijo z vodjo prehrane.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi POTRDILA O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI, ki ga izda lečeči zdravnik.

Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo. Obvezno se čim prej oglasite z aktualnim zdravniškim potrdilom.

 

Za vse dodatne informacije glede prehrane smo vam na voljo na prehrana@os-svjurij.si .

 

Vida Štuhec Kuri,

organizator šolske prehrane