V mesecu marcu smo se štiri učiteljice Tanja Lovrec, Špela Ros, Nataša Paldauf in Amanda Kopun odpravile na izmenjavo v Italijo v sklopu projekta Erazmus +: Mi smo zelena prihodnost. Obiskale smo mesto Ferrara in tamkajšno osnovo in srednjo šolo. Naša koordinatorica je bila Elena Delfanti, ki tam poučuje nemščino.

Mesto Ferrara leži v severni Italiji. Je mesto, ki je še danes obkroženo z več kot 9 kilometri antičnega obzidja, zgrajenega v 15. in 16. stoletju z veliko znamenitostmi.

Vsak dan smo spremljale pouk in se aktivno vključevale v aktivnosti učencev. Sodelovale smo pri pouku v več razredih, tako na osnovni kot na srednji šoli. V Italiji je šolski sistem drugačen in učenci stari 12-13 let že obiskujejo srednjo šolo. V času naše prisotnosti je pouk potekal v nemškem jeziku. Učenci so tekom ur obravnavali ločevanje odpadkov, recikliranje in trajnostno mobilnost (prihod v šolo).

V Italiji pouk poteka drugače kot pri nas, saj šolske ure trajajo 60 minut, razporeditev odmorov je drugačna, učna snov se razlikuje od naše po razredih. Razredi so številčno večji. Opazile pa smo kar nekaj skupnega. Učenci so prav tako vedoželjni, iznajdljiv, navihani in kar obvladajo tehnologijo, kar so pokazali pri učni uri, kjer je delo potekalo z računalniki. Pri tej uri so tudi nas naučili uporabe različnih aplikacij.

V tem tednu so se naučile nekaj italijanskih besed, saj marsikdo ni znal nobenega tujega jezika. Domov smo odšle z novimi izkušnjami, znanjem in spomini.

Več utrinkov si lahko ogledate na povezavi https://video.arnes.si/watch/llp8412m3d9m

 

Zapisala: Amanda Kopun