ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

 

V zbiralni akciji odpadnega papirja, ki je potekala od 14. 11. do 2. 12. 2022, so sodelovali vsi  učenci šole in vrtca. Učenci in  starši so prinašali papir in dosledno upoštevali, kje in kako se papir odloži. Akcija je potekala v obliki tekmovanja. Denar, ki ga bomo dobili, se bo uporabil za interdisciplinarni dan (končni izlet). G. hišnik je ves papir skrbno sproti stehtal in zabeležil. Letošnja akcija je bila zelo uspešna. Starši so kljub slabemu vremenu vsak dan sproti prinašali odpadni papir. Bilo ga je toliko, da smo napolnili kar tri zabojnike,  akcijo pa smo podaljšali za en teden.

Skupaj se je zbralo 8078, 90 kg odpadnega papirja (od tega je vrtec zbral 906,70 kg) Vsi razredi in skupine so se  potrudile po svojih močeh, zato je treba pohvaliti prav vse.

Tretje mesto so dosegli učenci 5. b razreda (640,80 kg), drugo mesto pa učenci 4. razreda (827,40kg). Največ papirja so prinesli učenci  6.b. razreda  in sicer 1310 kg in dosegli 1. mesto.

Čestitamo!

S to akcijo so učenci in njihovi starši spet pokazali, da znajo odgovorno ravnati z odpadnim papirjem in da imajo pozitiven odnos do narave.

Najlepša hvala  g. hišniku za vzorno opravljeno dodatno delo.

 

 • 1.a – 190,70 kg
 • 1.b – 433,60 kg
 • 2.a – 322,10 kg
 • 2.b – 307,00 kg
 • 3.a – 242,30 kg
 • 3.b – 185,20 kg
 • 4.r. – 827,40 kg
 • 5.a – 256,00 kg
 • 5.b – 640,80 kg
 • 6.a – 389,30 kg
 • 6.b – 1310,00 kg
 • 7.a – 313,10 kg
 • 7.b – 248,90 kg
 • 8.a – 419,00 kg
 • 8.b – 316,60 kg
 • 9.a – 579,10 kg
 • 9.b – 191,10 kg
 • VRTEC – 906,70 kg

 

SKUPAJ: 8078,90 kg

 

Datum: 6. 12. 2022

Ekošola;

vodja projektne dejavnosti, Marta Kurbos