Spoštovani starši in skrbniki!

Od današnjega dne (sreda, 19. 1. 2022) veljajo nova navodila za vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ) ob sumi ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu.  Učenci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-Cov-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v VIZ.

Ob potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku se izvaja vsakodnevno samotestiranje učencev v takem oddelku za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu. Prosimo, da v tem primeru imajo učenci s seboj teste za samotestiranje. 

V karanteno na domu se napoti celoten oddelek, če je v oddelku potrjena okužba pri 30% ali več učencih znotraj 14 dni.

Staršem in skrbnikom se zahvaljujemo za upoštevanje navodil, saj nam trenutno uspeva vzdrževati ugodno epidemiološko sliko v zavodu.

Zaradi odrejenih karanten pa imamo primanjkljaj kadra v oddelkih podaljšanega bivanja. Zato se obračamo s prošnjo na vas spoštovani starše, da če je le možno, da otrok zapusti šolo čimprej po koncu pouka in ne ostaja v OPB. Z manjšim številom otrok v OPB bomo tudi lažje zagotovili “mehurčke”.

S prijaznimi pozdravi!

Anita Zelenko, pomočnica ravnatelja