Spoštovani starši oz. skrbniki!

Obveščeni smo bili, da je bil v oddelku 3.a in 4.a potrjen primer okužbe s SARS-Co-V-2. Zaradi navedenega razloga za oddelek 3.a in 4.a prehajamo k izvajanju pouka na daljavo.

Zdravi učenci se k pouku v prostore šole vrnejo v ponedeljek, 20. 12. 2021.

Navodila in vsebine za posamezne predmete rednega programa učenci najdejo v spletni učilnici. Povezavo najdete tukaj: Arnes Učilnice: Vsi predmeti. Za tehnično pomoč se obrnite na e-naslov: delonadaljavo@os-svjurij.si.

Za ves čas pouka na daljavo starši spremljate zdravstveno stanje otroka in se v primeru težav obrnite na vašega osebnega zdravnika.

Ponovno prosimo, da v prostore šole prihajajo le zdravi učenci.

Samotestiranje učencev v prostorih šole poteka utečeno in brez težav. Hvala vam starši za družbeno odgovorno ravnanje, sodelovanje, podporo in zavedanje, da bomo le s skupnimi močmi uspeli ohraniti pouk v prostorih šole. 

 

S prijaznimi pozdravi.