Dragi učence in učenke ter spoštovani starši oz. skrbniki!

Kot smo vas že seznanili je Vlada RS na dopisni seji dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in se nahaja tukaj.

Učenci pričnejo s samotestiranjem v prostorih šole v sredo, 17. 11. 2021. Izvaja se trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. Teste za samotestiranje prinesejo učenci s seboj v šolo.

Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje, ki se nahaja tukaj.

Učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z odlokom, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.

Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih.

Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, ni treba izvajati samotestiranja.

Samotestiranje učencev s testi HAG za samotestiranje se izvaja skladno s sprejetim Protokolom samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje.

V upanju, da nam uspe z odgovornim ravnanjem drug do drugega zajeziti širjenje virusa vas prijazno pozdravljamo.