V 2.a razredu so učenci pri slovenščini obravnavali knjigo Svetlane Makarovič: Sovica Oka.

Zato so pri likovni umetnosti naredili vsak svojo lutko, z njo pa so že in še bodo drug drugemu uprizorili utrinek iz pravljice. Za delo so potrebovali trši papir, svinčnik, voščenke, škarje, paličico in dobro voljo.

Poglejte njihove lutke!

Razredničarka:  Marta Kurbos