Evropski dan jezikov, ki je namenjen ozaveščanju o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov, obeležujemo na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici že vrsto let.

Zavod za šolstvo RS organizira ob evropskem dnevu jezikov Pedagoški forum. Lani je bil tematski poudarek na na tem, kako učenje in znanje jezikov, pogovarjanje, dopisovanje in objavljanje na spletu omogočajo povezovanje in sodelovanje med ljudmi. S strokovnim prispevkom sta na Pedagoškem forumu sodelovali tudi učiteljici Janja Tratnjek in Tanja Lovrec in zanj prejeli priznanje, na kar smo izredno ponosni. Iskrene čestitke.

Letošnji evropski dan jezikov smo obeležili pri pouku nemškega in angleškega jezika ter pri pouku geografije v 9. razredu.

Pri pouku nemškega in angleškega jezika so si učenci najprej ogledali posnetek na temo tuji jeziki. Nato so zapisali svoje mnenje o pomenu znanja tujih jezikov v nemškem, angleškem ali slovenskem jeziku, katere vam predstavljamo v nadaljevanju.

Ich finde es wichtig, Deutsch zu lernen. Wenn du wenigstens ein bisschen die deutsche Sprache beherrscht, kannst du in Österreich später vielleicht mal Arbeit bekommen.

 Ich finde, Fremdsprachen zu beherrschen ist gut, aber einige sind schwierig zu lernen, wie zum Beispiel Deutsch oder Französisch. Es ist viel leichter, Englisch zu lernen, da die Grammatik nicht so kompliziert ist.

The knowledge of English language is useful because you can speak it in foreign countries. It’s also useful on the Internet and for reading English books. It comes handy for knowing song lyrics and movie subtitles.

 English is very useful on the Internet when you talk to people from different countries or simply to discover new things. English is also the most widely spoken language in the world, so you can speak it almost everywhere and people will understand you.

 English is useful for talking to people who only speak English. You need it for travelling to foreign countries. It’s fun to use. Expressing yourself in English is easier than talking in Slovenian.

 Znati nemški jezik se mi zdi dobro, ker se lahko pogovarjaš z Avstrijci. Prav tako lažje delaš, če imaš službo v Avstriji.

 Če poznaš vsaj en svetovni jezik, ti veliko pomaga, ko greš na počitnice v tujino.

 Če znaš angleško, se lahko sporazumevaš po celem svetu.

 Zdi se mi, da z znanjem več tujih jezikov lahko potuješ ali se izobražuješ v tujih državah.

Pri pouku geografije so se učenci 9. razreda vključili v eTwinning projekt z naslovom European Day of Languages 2021. V projektu je sodelovalo 28 držav. Učenci so izdelali voščilnice, katere so z voščilom v materinem in angleškem jeziku poslali sodelujočim šolam v projektu.

Zapisale: Tanja Lovrec, Janja Tratnjek, Petra Kvas in Anita Zelenko