Državna komisija za tekmovanje v znanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala naslov VEDRE BLIŽINE MED NAMI in izbrala besedila za šolsko leto 2021/22, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter  možnosti pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo.

Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

1. VIO – MEHURČKI (šolsko tekmovanje: torek, 29. 3. 2022)

  • 1. razred: Saša Vegri: Jure kvak kvak
  • 2. in 3. razred: Andrej Skubic: Babi nima več telefona

2. IN 3. VIO (šolsko tekmovanje: torek, 9. 11. 2021)

  • 4. in 5. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
  • 6. in 7. razred: Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke, Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori
  • 8. in 9. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in območno), Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno)

Za 8. in 9. razrede se tekmovanje nadaljuje na:

  • območni ravni, v četrtek, 9. 12. 2021, in
  • državni ravni, v soboto, 12. 2. 2022.

Vsem tekmovalcem v znanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje želim veliko bralnih užitkov.

Predsednica šolske tekmovalne komisije: Lidija Jarc