Šolski okoliš OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je znan po ugodnih prisojnih legah za vinsko trto. Le ta je krasila pročelje že ljudske šole pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Ob 250-letnici šolstva pri Svetem Juriju ob Ščavnici je vinska trta dobila prostor tudi pred sedanjo stavbo Osnovne šole Sv. Jurij ob Ščavnici.

V petek, 3. 9. 2021, je bila opravljena prva šolska trgatev. Izvedli so jo predsedniki 18-tih oddelkov OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici. Kuharice so nabrano grozdje oprale in ga razdelile med učence.

Učenci so se sladkega grozdja zelo razveselili in si želijo tako obilne letine tudi v prihodnjem letu.

Vsem, ki skrbijo za sadike vinske trte pred šolo, se iskreno zahvaljujemo.

Pomočnica ravnatelja Anita Zelenko, prof.