V četrtem delu projekta smo partnerskim šolam predstavili našo občino.

Predstavitev smo opremili s fotografijami in jim tako nazorno približali domače kraje v naši občini. Izmislili smo si vprašanja za kviz, ki smo ga izdelali v Kahoot-u. Ta je zajemal tako vprašanja o naši občini, kakor tudi vprašanja, ki so bila vezana na šolo. Z veseljem smo reševali kvize partnerskih šol in se tako veliko naučili o njihovih šolah in občinah.

V naslednjem tednu se bomo z učenci in učitelji partnerskih šol srečali preko ZOOM-a. Na kratko se bomo predstavili, nato pa se pomerili v skupnem kvizu. Ob koncu nas čaka še evalvacija, s katero bomo zaključili naš projekt.

Mentorica Tanja Lovrec s skupino učencev 7. b