V drugem delu projekta so učenci oblikovali logotipe projekta v računalniški aplikaciji CANVA. S pomočjo ankete so izbrali najlepši logotip, ki sedaj krasi projekt. V tretjem delu projekta so izdelali predstavitev svoje šole. Primerjali so, kakšne so podobnosti in razlike med šolami po Evropi.

Mentorica Tanja Lovrec, prof.