Spoštovani učenci in starši oz. skrbniki!

 

Poučevanje in učenje na daljavo poteka že četrti teden. Na podlagi povratnih informacij ugotavljamo, da se vsi zelo trudite. Zahvaljujemo se staršem, ki z veliko mero strpnosti zagotavljate tako tehnično kot motivacijsko pomoč svojim otrokom. Zavedamo se, da se nahajate v zelo stresni situaciji.

Učenci s povratno informacijo svojim učiteljem izkazujete veliko resnost in zavzetost pri učenju doma. Zavedate se pomena znanja za vaše življenje. Tako skupaj (učenci, starši, učitelji) izkazujemo odgovorno vedenje v času izrednih razmer. Vsi se zavedamo, da moramo narediti kar največ, da bomo lahko uspešno zaključili šolsko leto. Zato je potrebno nadaljevati z usvajanjem nove učne snovi, ponavljanjem utrjevanjem in preverjanjem. Učitelji se trudijo čim bolj nazorno podati navodila in smernice za učenje doma. Na vas učencih pa je, da čim bolj sodelujete glede na vaše zmožnosti. Učitelji spremljajo vaše dosežke. Načini spremljanja so odvisni od učitelja in predmeta, ki ga le ta uči. Napredek učenca ugotavljajo na osnovi povratne informacije s preverjanjem znanja. Pri tem uporabljajo metode in oblike, ki bi jih lahko kasneje (v mesecu maju in juniju) uporabili za morebitno ocenjevanje.

 

Naj vam motivacija za učenje na domu ne usahne. Bodite dobro in ostanite zdravi.

 

Vodstvo in kolektiv OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici