Kot vsako leto, naša šola letos spet sodeluje v aktivnostih mesca varne rabe interneta.

Na spletišču www.safe.si je objavljenih veliko gradiv, nasvetov in člankov na to temo.

Za namen letošnjega dneva varne rabe interneta so pripravili nova gradiva:

V letošnjem šolskem letu smo že izvedli dan varne rabe interneta za 6., 7. in 9. razrede v mesecu oktobru. Za učence 8. razreda je načrtovan v mesecu marcu.