V sredo, 24. maja 2017, je na podružnični osnovni šoli Vrhpolje v občini Moravče potekalo 48. državno srečanje mladih zgodovinarjev iz osnovnih šol, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Udeležili sta se ga tudi Urška Fras in Julija Paldauf iz OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, ki sta v šolskem letu 2016/2017 na podlagi šolskih kronik in ustnih virov raziskovali praznike in praznovanja na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici po letu 1945 ter jih primerjali s prazniki in praznovanju v samostojni Sloveniji. Izvedli sta tudi anketo o poznavanju praznikov med učenci od 7. do 9. razreda na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici.

Na podlagi analize in sinteze zgodovinskih virov je nastala raziskovalna naloga z naslovom Prazniki in praznovanja na OŠ Sv Jurij ob Ščavnici – obdobje 1945–2016, ki je bila na državnem srečanju mladih zgodovinarjev ocenjena z zlatim priznanjem. Učenkama za uspeh iskreno čestitamo in jima želimo veliko raziskovalne vneme še naprej.

 

Mentorica: Anita Zelenko, prof.