250-letnica šolstva pri Svetem Juriju ob Ščavnici

Na naši šoli, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, obeležujemo v letošnjem letu častitljiv jubilej. Mineva namreč 250 let od ustanovitve šole in 50 let od ustanovitve vrtca.
Tako kot ima v celotnem slovenskem prostoru izobraževanje bogato zgodovino, jo ima tudi v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Le-to je podrobno raziskala devetošolka Aneja Rozman, ki je v raziskovalni nalogi, z naslovom Razvoj šolstva v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, navedla naslednja pomembnejša spoznanja: »Začetki šolstva pri Svetem Juriju ob Ščavnici segajo v čas pred Splošno šolsko naredbo. Šola naj bi bila ustanovljena že leta 1740. Župna (farna) šola pa se omenja v virih leta 1767. Učni jezik je bila najprej nemščina. Tudi šolski kroniki sta bili pisani v nemškem jeziku. Slovenščina se kot uradni učni jezik pojavi v Kraljevini SHS po 1. svetovni vojni. Nemščina kot uradni jezik se je ponovno uvedla z nemško okupacijo leta 1941. Število učiteljev se je od začetka do danes precej povečalo. Danes so zaposleni tudi strokovni delavci s področja psihologije, specialni in socialni pedagogi. Zaradi manjše rodnosti in odseljevanja se je število učencev na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici začelo zmanjševati po osamosvojitvi Slovenije
Ker smo otroci, učenci ter vsi zaposleni v šoli in vrtcu na ta zavidljiv jubilej še posebej ponosni, smo se odločili, da ga bomo zaznamovali s posameznimi tematskimi sklopi in prireditvami, ki se bodo odvijali skozi celo leto. Tako je mesec januar namenjen glasbi ter nastopom domačih glasbenih skupin in šol, ki so se že nadvse uspešno predstavili na osrednji mesečni prireditvi. Februar bo posvečen književnosti, poglavitni dogodek meseca bo proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Materinski dan bo zaznamoval mesec marec, v aprilu, ki je namenjen dramskim dejavnostim, pa se bo zgodil dramski večer. V maju, ko bomo razmišljali o šoli nekoč, bomo prisluhnili tudi zborovskemu petju, junija pa nas čaka prvi izmed vrhuncev celoletnega dogajanja, in sicer zabavno druženje za otroke in starše z glasbeno skupino Čuki. Naslednji dogodek je dvodnevni naravoslovni tabor, ki bo potekal v začetku julija. September, že v novem šolskem letu, bomo posvetili športu in izvedli različne športne dejavnosti. Drugi izmed vrhuncev praznovanja, slavnostna akademija, bo središčni dogodek meseca oktobra. November bo posvečen jezikom in turizmu, glavni dogodek pa potopisno predavanje. Celoletno praznovanje bomo zaključili z veselim decembrom, plesom in predstavo za otroke.
Ob vseh raznovrstnih dogodkih bomo izdali tudi zbornik, ki bo razdeljen na dva dela. Prvi del bo zajemal zgodovino šole, v njem pa bodo svoje spomine z bralci delili bivši zaposleni in bivši učenci. Objavljeni bodo tudi nekateri literarni prispevki slednjih, ki so izšli v različnih časopisih v 20. stoletju, predstavljena bo šola v sliki nekoč in danes, pri čemer velja izpostaviti najstarejšo najdeno fotografijo šolske generacije. Drugi del zbornika se bo nanašal na sedanjost in bo vseboval osnovne podatke šole, nagrajene likovne izdelke učencev, projekte, vključno z najdlje trajajočim – bralno značko, razmišljanja sedanjih učencev ter prispevke, ki so jih o nas in naši šoli objavili drugi tiskani mediji. Ravnatelj šole Marko Kraner je v uvodnem nagovoru za zbornik poudaril, da »se je v teh 250 letih najbrž zgodilo marsikaj, saj je to dolga pot skozi različna zgodovinska obdobja, prelomne trenutke v različnih družbenih in političnih spremembah. Vsak korak v času je zapisal svojo sled. Sledi, vredne zgodovinskega spomina v razvoju šole, so puščali učenci, učitelji, starši, krajani – vsi, ki so skozi čas soustvarjali razvoj in podobo šole.«
Na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici se prav vsi zavedamo pomembnosti in veličine vseh prehojenih poti minulega obdobja ter zavzeto in odgovorno stremimo k postavljenim ciljem, ki so trdno vtkani v srca otrok, učencev ter zaposlenih in v vizijo šole: Se spoštujemo, pridobimo kakovostno znanje in moralne vrednote.
Zapisala: Maja Strah