Obveščamo vas, da šola s 1. januarjem 2024 prehaja na kartično evidentiranje prevzema malic in kosil.

 

ODJAVA OBROKOV:

Zaradi prehoda na kartično evidentiranje obrokov, vas vljudno naprošamo, da redno odjavljate obroke vašega otroka.

Prehrana se odjavi najkasneje en dan prej – do 10. ure! Primer: Prehrano za torek, morate odjaviti v ponedeljek do 10.00.

V kolikor zamudite ta rok, odjava ni več mogoča in plačate polno ceno obroka (tudi upravičenci do subvencije).

Prehrano ste dolžni pravočasno odjaviti v primeru: daljše odsotnosti, bolezni, napovedane odsotnosti …

IZREDNA ODSOTNOST (nenadna bolezen): Učenec, ki zboli »preko noči« ima pravico do subvencije za prehrano za prvi dan odsotnosti (če je upravičen do subvencionirane malice, kosila).

Če je učenec naročen na prehrano in obrokov ne prevzame ter jih tudi pravočasno ne odjavite, plačate polno ceno obroka, ne glede na pripadajočo subvencijo.

 

Odjava obrokov se bo do 24. 6. 2024 izvajala preko:

– elektronske pošte: prehrana@os-svjurij.si

– telefonskega odzivnika: 02 5689120

– LOPOLIS-a (navodila v priponki)

 

Vljudno vas naprošamo, da se ob uvedbi kartičnega evidentiranja (po 1. januarju 2024) poskušate v največji možni meri posluževati ODJAVLJANJA PREKO LOPOLIS-a.

 

Če učenec ključek izgubi, se sproži postopek izdaje novega, nastali stroški – 5 €, se obračunajo pri položnici za prehrano.

Navodila ODJAVE OBROKOV Lopolis