ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

 

Za nami je zbiralna akcija odpadnega papirja, ki je potekala od 13. 11. do 24. 11. 2023. V njej so sodelovali vsi  učenci šole in vrtca. Denar, ki ga bodo zaslužili učenci, se bo  uporabil za interdisciplinarne dneve (končni izlet).

Letošnja akcija je bila precej uspešna, čeprav se je v primerjavi z lanskim letom zbralo dobrih 2700 kg papirja manj.

Skupaj se je zbralo 5376 kg odpadnega papirja (od tega je vrtec zbral 522 kg). Vsi razredi in skupine so se  potrudile po svojih močeh, zato je treba pohvaliti prav vse.

Akcija je potekala v obliki tekmovanja. Tretje mesto so dosegli učenci 6.a razreda (403 kg), drugo mesto pa učenci 5. razreda (465 kg). Največ papirja so prinesli učenci  9.b razreda  in sicer 677 kg in s tem dosegli 1. mesto.

Čestitamo!

 

S to akcijo ste učenci in starši spet pokazali, da znamo odgovorno ravnati z odpadnim papirjem in da imamo pozitiven odnos do narave. Zato hvala lepa vsem!

Zahvala gre tudi  g. hišniku za vzorno opravljeno dodatno delo, saj je ves papir sproti stehtal in skrbno zabeležil.

Pregled zbranega papirja po razredih:

 • 1. r. – 354 kg (5. mesto)
 • 2. a – 92 kg  (15. mesto)
 • 2. b – 340 kg (7. mesto)
 • 3. a – 273 kg (10. mesto)
 • 3. b – 270 kg (11. mesto)
 • 4. a – 149 kg (13. mesto)
 • 4. b – 46 kg (16. mesto)
 • 5. r. – 465 kg (2. mesto)
 • 6. a – 403 kg (3. mesto)
 • 6. b – 337 kg (8. mesto)
 • 7. a – 242 kg (12. mesto)
 • 7. b – 371 kg (4. mesto)
 • 8. a – 335 kg (9. mesto)
 • 8. b – 122 kg (14. mesto)
 • 9. a – 348 kg (6. mesto)
 • 9. b – 677 kg (1. mesto)
 • VRTEC – 552 kg

 SKUPAJ: 5376 kg

Datum: 1. 12. 2023                                                      Ekošola;

vodja projektne dejavnosti, Marta Kurbos