V petek, 18.11.2022 je po okusnem tradicionalnem slovenskem zajtrku za učence od 6. do 9. razreda sledil naravoslovni dan, ki ga že več let poimenujemo kar Dan Zdrave šole. Z učenci smo se posvetili različnim temam, povezanim tako s telesnim kot z duševnim zdravjem. Pri sami izvedbi naravoslovnega dne je z našimi učiteljic sodeloval celoten tim iz Centra za krepitev zdravja Gornja Radgona (zdravstveni tehnik, psihologinja, dietetičarka, kineziologinja in fizioterapevtka), ki so izvedli delavnice s področja odgovorne rabe mobilnih naprav, pozitivne samopodobe in stresa, sprejemanja sebe, zdrave telesne drže in zdrave prehrane ter s prehrano povezanega telesnega in psihičnega dobrega počutja. Učenci 9. razredov pa so s pomočjo predstavnice  Rdečega križa spoznali tudi osnove oživljanja. Ker na šoli zadnji dve leti posvečamo več pozornosti zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja za naše učence in učenke, je bil poudarek delavnic, ki smo jih izvajali učitelji, predvsem na dobrem počutju in spoštljivih medosebnih odnosih. Učenci so tako imeli priložnost preizkusiti sproščanje s pomočjo joge, se učili asertivne komunikacije, preko povezovalnih iger krepili medsebojne odnose, razmišljali o kvalitetah in lastnostih dobrega učitelja ter o motivacijskih napisih, s katerimi bi opremili šolo, da bi le-ta bila prijaznejša in spodbudnejša. Oblikovali so veliko konkretnih in uporabnih predlogov, ki smo jih s pomočjo našega računalnikarja nato tudi grafično oblikovali. Na pomoč nam je prijazno priskočil gospod  Robi Vajs iz tiskarne Ikaruss, ki nam  je napise natisnil in izrezal, za kar smo mu zelo hvaležni.  Zadnjo šolsko uro je tako s šestošolci potekala delovna akcija, rezultate katere si lahko ogledate v spodnji galeriji slik. Učenci so za uvajanje pozitivnih sprememb na šoli bili zelo motivirani in v akciji tudi zelo vestno sodelovali. Zavedamo se, da so motivirani učenci tudi srečni, zadovoljni in uspešni učenci, zato izpeljani akciji pripisujemo velik pomen pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja.

Maja Martinuzzi, vodja Zdrave šole