Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) ob letošnjem svetovnem dnevu hrane (16. oktober) izpostavlja nepredvidljive dogodke, ki vplivajo na svetovno prehransko varnost s sloganom »Nihče naj ne ostane lačen« (»Leave NO ONE behind«).

Na naši šoli so učenci 6.b razreda ob aktualnem dnevu izdelali dva plakata in ju izobesili na oglasno desko šolskega hodnika, kjer se bodo lahko naši učenci seznanili z namenom dneva hrane in obenem ozavestili problem sodobne prehrane, ter tudi sami pripomogli k razreševanju le-tega.

Dan bomo obeležili tudi tako, da bodo učenci krožka MALI ŠEF v torek, 18. 10. 2022, vsem učencem pripravili šolsko malico.

V Sloveniji in po svetu se prehranska situacija iz različnih razlogov spreminja. Pomembno vlogo pri tem ima draginja. Delež lačnega in podhranjenega svetovnega prebivalstva narašča kot posledica pandemije Covid-19, spreminjajočih se podnebnih razmer, neenakosti med ljudmi, mednarodnih konfliktov in naraščajočih cen blaga in storitev. Če želimo čim lažje prebroditi draginjo, ki je na pohodu, je potrebno iskati rešitve pri posamezniku, znotraj družine in v skupnosti.
Ob tej priložnosti so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pripravili video prispevek, v katerem izpostavljajo tri ključna sporočila, ki lahko pripomorejo k bolj ekonomičnemu in uravnoteženemu prehranjevanju. Ogledate si ga na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=Oav8t1qJsJg_ .
O pomenu svetovnega dne hrane, poudarkih, ki jih letos želi NIJZ še posebej izpostaviti in se nanašajo na okolje v katerem živimo, si več lahko preberete na povezavi:
https://www.nijz.si/sl/16-oktober-2022-svetovni-dan-hrane-vec-bi-morali-storiti-za-vecjo-dostopnost-in-prepoznavnost

Vida Štuhec Kuri,
org.prehrane