Starše učencev, ki imajo s strani osebnega pediatra predpisano dieto, naprošam, da v šolo čim prej prinesejo POTRDILO O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI. Le tako bomo namreč lahko učencem zagotovili ustrezno prehrano.

Vida Štuhec Kuri,
organizator šolske prehrane