Glede na predlog Sveta staršev, je šolska komisija za prehrano, dne 6. 5. 2022, sprejela sklep, da se v šolskem letu 2022/23 učencem ponudi manjše kosilo, za učence od 1. do 4. razreda, in večje kosilo, za učence od 5. do 9. razreda.

Predlog cene manjšega in večjega kosila je v poletnih mesecih pripravila računovodkinja, v sodelovanju s kuharskim osebjem in organizatorjem prehrane. Predstavljen je bil na Sestanku šolske komisije za prehrano, dne 22.8.2022. Šolska komisija za prehrano se je soglasno odločila, da bo predlog cen podan na Svet staršev, in nato glede na odločitev, v potrditev na Svet zavoda. Nove cene se izračunavajo zaradi globalnih podražitev in zaradi spremembe normativov živil, glede na dve velikosti kosil.

PREDLOG CENE KOSIL
– kosilo za učence od 1. do 4. razreda – 2,80 €
– kosilo za učence od 5. do 9. razreda – 3,40 €

Predlaga se izravnava in enotna cena za vse učence, ki je 3,10 €.

Vida Štuhec Kuri,
organizator prehrane