Petošolci so za učence 1. triade pripravili predstavitev projekta Unesco pridruženih šol. Naša šola je članica že 10. leto. Da bi otroci sploh vedeli, za kaj si pri Unescu prizadevamo, so poskušali to pokazati na čim bolj zanimiv način. Tako so v torek, 31. 5. 2022 obiskali vsak razred posebej (1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a in 3. b).

V začetku so zapeli Unesco himno, katero so napisali v Sloveniji, postala pa je mednarodna himna Unesca po celem svetu. Nato so učenci skozi igro predstavili vse štiri stebre učenja (Learn to know – Učiti se, da bi vedeli; Learn to do – Učiti se, da bi znali delati; Learn to live together – Učiti se, da bi znali delati skupaj; Learn to be – Učiti se biti), povedali, za kaj vse se skozi Unesco borimo (pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja, trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog, medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine). Nazadnje pa so tudi povedali, katere projekte drugih OŠ v Sloveniji smo letos opravili (Učenec poučuje, Kam z odpadnim materialom, Živimo skupaj, Po poti naravne in kulturne dediščine). Ves čas so sodelovali z učenci in jim postavljali različna vprašanja. Učencem 1., 2. in 3. razreda so na koncu razdelili učne liste oz. pobarvanke ter jim za razredno oglasno desko pripravili Unesco logotip ter besedilo himne.

Učenci 1. triade so navdušeno zaploskali in povedali, da jim je bila predstavitev starejših učencev zelo zanimiva.

Sanja Krajnc