Spoštovani starši in drage učenke ter učenci!

Naslednji teden (23. – 29. maja) bomo sodelovali v projektu Teden umetnosti. Letos smo se kot Unesco pridružena šola odločili, da prvič sodelujemo tudi v tem. Osrednja tema je: Umetnost, okolje in človek. Z izbrano temo želimo spodbuditi umetniški odziv na aktualna družbena vprašanja današnjega časa, kot so:

  • vplivi ekoloških posledic na življenje in zdravje človeka,
  • okolje kot prostor bivanja in druženja,
  • okoljska vprašanja,
  • aktivno državljanstvo,
  • proaktivnost in iskanje rešitev za prihodnost,
  • glas otroka/učenca/dijaka …

Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2022, ki je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za kulturo ter poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, se bo odvijal v okviru svetovnega UNESCO tedna umetnosti med 23. in 29. majem 2022.

V naš plan OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici smo uvrstili naslednje dogodke: Predstava šolske lutkovne skupine, Nastop MPZ, Nastop plesnega krožka, Predstava šolske dramske skupine, Predstavitev o Unesco ASPnet za 1. triado, Kulturna dediščina v našem kraju s pomočjo aplikacije CŠOD (Prleške Atene), Likovno in literarno ustvarjanje ter razstava (na temo: Umetnost, okolje in človek), Gozdna učna pot s pomočjo aplikacije CŠOD, Podelitev BZ, Predstavitev Joge, Eko dan, idr.

Na šoli bodo v dejavnosti vključeni prav vsi razredi in vsi učitelji. Na šolsko spletno stran pa bomo o vseh dogodkih tudi poročali.

V upanju, da bodo učenci v umetnosti uživali, vas lepo pozdravljamo.

Eva Brunčič, Petra Maurič in Sanja Krajnc