Spoštovani starši oz. skrbniki!

Obveščeni smo bili, da je bilo v 8.b oddelku potrjenih več primerov okužbe s SARS-Co-V-2. Le ta je na današnji dan prisotna pri več kot 30% učencih 8.b. Zaradi navedenega razloga za 8.b oddelek prehajamo k izvajanju pouka na daljavo.

Zdravi učenci se k pouku v prostore šole vrnejo v sredo 9. 2. 2022.

Navodila in vsebine za posamezne predmete učenci najdejo v spletni učilnici, kjer bodo objavljena v sredo, 2. 2. 2022, do desete ure. Povezavo najdete tukaj: Arnes Učilnice: Vsi predmeti. Za tehnično pomoč se obrnite na e-naslov: delonadaljavo@os-svjurij.si.

Za ves čas pouka na daljavo starši spremljate zdravstveno stanje otroka in se v primeru težav obrnite na vašega osebnega zdravnika.

Prosimo, da v prostore šole prihajajo le zdravi učenci in učenci, ki niso v visokorizičnem kontaktu.

S skupnimi močmi in medsebojnim sodelovanjem nam bo uspelo ohraniti pouk v prostorih šole.