Spoštovani starši in učenci,

radi bi vas seznanili s prvo nacionalno kampanjo proti stigmatizaciji duševnega zdravja „Nisi okej? Povej naprej”, ki poteka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Cilj kampanje je znižati stopnjo stigmatizacije težav v duševnem zdravju in spodbuditi k iskanju ustrezne pomoči. Večinski delež pozornosti aktivnosti kampanje je usmerjen v populacijo mladih, saj so trenutne razmere še posebej negativno vplivale na njihov vsakdan in posledično tudi na njihovo duševno zdravje. V času pandemije covida-19 je prišlo do porasta duševnih stisk in motenj, še posebej med mladimi. Vendar se kljub temu večji delež ljudi ne odloči poiskati strokovne pomoči za svoje stiske, vključno s tistimi, ki menijo, da bi jo potrebovali.

V ta namen je zaživela nova spletna stran www.nisiokejpovejnaprej.si  in Instagram profil https://www.instagram.com/nisiokejpovejnaprej/, kjer se bodo redno objavljali seznami virov pomoči, različne tehnike sproščanja, delavnice, ki se jih mladi lahko udeležijo, osebne zgodbe ambasadorjev kampanje,.. skratka vse, kar lahko pripomore k boljšemu duševnemu zdravju mladih.

Njihove komunikacijske aktivnosti lahko podpremo tako, da postanemo sledilci njihovega Instagram profila in jim na ta način pomagamo pri promociji kampanje, njihove spletne strani in profila. Pripravljajo pa  tudi različna uporabna gradiva (letaki in plakati), ki jih bomo z namenom ozaveščanja in opolnomočenja naših učenk in učencev z veseljem uporabili tudi na naši šoli.

Duševno zdravje je valuta prihodnosti, v katero je potrebno intenzivno vlagati. Naši mladi morajo v tem trenutku vedeti, da v svojih občutjih niso sami in da pomoč obstaja. To jim moramo sporočiti vsi.

Tim Zdrave šole  (v imenu ekipe Nisi ok? Povej naprej)