Pouk gospodinjstva se po učnem načrtu izvaja v 5. in 6. razredu osnovne šole. Vsebine predmeta gospodinjstvo so naravnane na pridobivanje temeljnih znanj, spretnosti in veščin učencev o hrani, prehrani in zdravju, pripravi hrane, osebnih financah, družinski ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu in oblačenju, bivanju in okolju. Izrednega pomena je tudi praktični pouk priprave hrane.
Zadnjih nekaj let je bila izvedba praktičnega pouka na naši šoli zelo otežkočena, saj smo zaradi dotrajanosti opreme, še bolj pa zaradi prostorske stiske in potrebe po učilnicah, bili primorani praktični pouk zreducirati na minimum oziroma ga izvajati prilagojeno vsem naštetim razmeram.
Jeseni tega šolskega leta se je sprostilo nekaj učilnic, saj so se skupine vrtca preselile na novo, tretjo lokacijo, in tako smo lahko pričeli z urejanjem nove gospodinjske učilnice namenjene izvedbi praktičnega pouka. Nova gospodinjska učilnica, kot prostor sicer ni nova, temveč smo jo ponovno namestili v učilnico, ki je bila temu že namenjena, ampak je v zadnjih letih bila kuhinjska oprema iz nje izpraznjena in je v njej izvajal pouk 5. in nato 4.razred. Tako smo torej v mesecu oktobru pričeli z renoviranjem učilnice, najprej s pleskarskimi deli, nato pa še z izbiro in nabavo opreme. Izbrana kuhinjska oprema omogoča učencem kuharsko ustvarjanje, ki pogojuje dobršen del ustreznih kuharskih zahtev, saj sta v učni kuhinji nameščeni dve ločeni kuhalni površini, pomivalno korito, pomivalni stroj, pečica, hladilnik in nenazadnje še velika delovna površina. Vse to omogoča učencem delo v dveh ali več skupinah, da so lahko kot posamezniki res vsi aktivni pri samem kuharskem procesu. Konec meseca novembra je bila učilnica pripravljena na začetek težko pričakovanih izvajanj praktičnega pouka. Učenci petih in šestih razredov so tako pri svojih rednih urah gospodinjstva pripravili že kar nekaj slastnih dobrot. Posamezni učenci, ki imajo poseben interes za kuhanje in pečenje pa so vključeni v krožek Mali šef, kjer sodelujejo v projektu KUHNAPATO.

Za našo šolo je učna kuhinja zelo velika pridobitev, saj učenci neizmerno uživajo v gospodinjstvu, ki ni kot tako samo kuhanje in pečenje, temveč še nešteto drugih veščin, ki jih bodo potrebovali v vsakdanjem življenju. Tudi šivanje in krpanje, šivanje gumbov, pletenje, kvačkanje, likanje perila, navajanje na red in čistočo; in še marsikaj, v čem so se učenci letos že preizkusili. Sedaj bo vse to potekalo še veliko lažje in z večjim zagonom, saj imamo končno prostor, kjer vlada vzdušje ustvarjalnosti in domačnosti. Pa poglejte nekaj utrinkov našega ustvarjanja v naši novi prelepi učni kuhinji.