Spoštovani starši oz. skrbniki!

Obveščeni smo bili, da je bil v 8. b razredu potrjen primer okužbe s SARS-Co-V-2. Zaradi navedenega razloga za 8. b razredu prehajamo k izvajanju pouka na daljavo.

Zdravi učenci se k pouku v prostore šole vrnejo v petek, 26. 11. 2021.

Navodila in vsebine za posamezne predmete rednega programa učenci najdejo v spletni učilnici. Povezavo najdete tukaj: Arnes Učilnice: Vsi predmeti. Za tehnično pomoč se obrnite na e-naslov: delonadaljavo@os-svjurij.si.

Za ves čas karantene starši spremljate zdravstveno stanje otroka in se v primeru težav obrnite na vašega osebnega zdravnika.

Ponovno prosimo, da v prostore šole prihajajo le zdravi učenci.

Brez posebnih zapletov je potekalo prvo samotestiranje učencev v prostorih šole. Hvala vam starši za družbeno odgovorno ravnanje, sodelovanje, podporo in zavedanje, da bomo le s skupnimi močmi uspeli ohraniti pouk v prostorih šole. 

 

S prijaznimi pozdravi.