V šolskem letu 2021/2022 nadaljujemo z mednarodnim sodelovanjem v eTwinning projektih. V septembru in oktobru 2021 so učenci 9. a in b razreda sodelovali v mednarodnem projektu European day of Languages 2021 v katerem je sodelovalo 33 učiteljev iz 19-tih šol iz Evrope.

V novembru 2021 nadaljujemo z dvema projektoma. Projekt Evropa in mi poteka v nemškem jeziku. Poskusili bomo čim bolj spoznati sodelujoče v projektu, njihov vsakdan, kulturo, šege in običaje, državo. Na ta način želimo učenje nemškega jezika narediti bolj živo in uporabno. Sodeluje skupina učencev 9. razreda. Vsak mesec nas čaka ena aktivnost. Prvo smo že izvedli. S pomočjo foruma v twinspacu smo se spoznali z vrstniki iz Nemčije, Poljske, Španije, Francije, Nizozemske in Hrvaške. Z veseljem pričakujemo naslednjo nalogo, v kateri bomo predstavili našo šolo in spoznali šole sodelujočih v projektu.

Projekt Let’s get to know your City: The Globetrotter caterpillar se izvaja pri pouku geografije v 7. razredu. Cilj projekta je spoznavanje mest, naselij, vasi…. Oblikovala se bo maskota (gosenica), ki bo fizično potovala po partnerskih mestih in jih spoznavala. Nastali bodo kvizi, zloženke, fotografije… Učenci bodo spoznavali mesta držav po Evropi, krepili jezikovne veščine in veščine IKT, razvijali komunikacijske spretnosti in sodelovanje z drugimi.

 

Mentorici Tanja Lovrec in Anita Zelenko