Spoštovani,

ker je prehrana eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje in dobro počutje, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob svetovnem dnevu hrane (16.oktober) pripravili krajši nabor osnovnih informacij o zdravem prehranjevanju. Z njimi želijo spodbujati zdrave prehranske navade pri mladih, pri tem pa opolnomočiti tudi vas starše in ostale družinske člane, da boste mladim pri tem lahko v pomoč. V obdobju intenzivne rasti in razvoja je namreč ključnega pomena zagotavljanje varne, raznovrstne in uravnotežene prehrane, ki je prilagojena posameznikovim prehranskim potrebam. Način prehranjevanja v otroštvu  in mladostništvu nosi dolgoročne posledice na zdravju in vpliva na oblikovanje prehranjevalnih navad v kasnejšem življenju.

Na šoli bomo zdrave prehranjevalne navade obravnavali v mesecu novembru, in sicer na Dnevu zdrave šole, ko se bomo poleg zdravega prehranjevanja dotaknili še drugih pomembnih tematik, povezanih s telesnim in duševnim zdravjem.

Omenjeno gradivo, ki je lahko izhodišče za pogovor z otrokom oz. mladostnikom ali pa celo vodilo za uvajanje sprememb v prehranjevalne navade, najdete na spodnji povezavi. Pri tem nas naj vodi letošnje geslo ob svetovnem dnevu hrane, ki se glasi » Naša dejanja, naša prihodnost.«.

https://ossvjurij-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/maja_martinuzzi_os-svjurij_si/EUOmgoQwiVFJvlTUGs_xmwwB3vQANefd-dSbNbKRXQNH8g?e=lzPcB1

 

 

 

Tim Zdrave šole