Spoštovani starši oz. skrbniki, drage učenke in učenci OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici!

Počitnice se počasi zaključujejo in na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je vse pripravljeno na začetek novega šolskega leta, ki ga bomo pričeli v sredo, 1. septembra 2021. Do danes je v šolo vpisanih 285 otrok, ki so razporejeni v 18 oddelkov.

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe. Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) morajo izpolnjevati vse osebe, ki vstopajo v šolo in so starejše od 15 let. Izjema velja za starše in druge osebe, ki pripeljejo  ali odpeljejo otroka v vrtec in v 1., 2. ali 3. razreda osnovne šole. Pri tem pa je nošenje zaščitne maske obvezno in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje in zračenje prostorov. Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole.

Avtobusni privozi in odvozi ostanejo enaki kot v preteklem šolskem letu. Vozni red se nahaja tukaj.

Učenci od 2. do 9. razreda pričnejo s poukom kot običajno ob 7.50. Prve tri ure bodo namenjene predstavitvi dela na šoli po modelu B. Dobili bodo vse pomembne informacije o poteku pouka v novem šolskem letu in vsa potrebna navodila ter priporočila glede gibanja po šoli zaradi koronavirusne bolezni.

Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod (učenci od 5. do 9. razreda) in vhod 2 (učenci od 1. do 4. razreda) z nameščeno zaščitno masko, si razkužijo roke, se preobujejo in gredo v matičnih učilnicah, kjer bodo ves čas pouka razen pri uri športa.

Od 9.30 do 14.05 sledi pouk po urniku. Učenci naj s seboj prinesejo copate in šolske potrebščine po sredinem urniku.

Učenci 2. in 3. razreda prinesejo šolsko torbo z vsemi šolskimi potrebščinami. Komplet delovnih zvezkov bodo dobili v šoli.

Učenci 4. razreda prinesejo šolske potrebščine za matematiko, slovenščino, beležko in peresnico.

Prvi šolski dan bo organizirano jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Na novo šolsko leto smo v kolektivu dobro pripravljeni z novimi znanji in projekti. Veselimo se, da šolske prostore ponovno zajame otroški smeh, veselje in radovednost.

 

Kolektiv OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

 

PRILOGA:

Urnik 5.a

Urnik 5.b

urnik 6.a

Urnik 6.b

Urnik 7.a

Urnik 7.b

Urnik 8.a

Urnik 8.b

Urnik 9.a

Urnik 9.b

Razporeditev matičnih učilnicah