Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici je izredno prizadevna in aktivna na področju raziskovanja in organizaciji številnih tekmovanj. V decembru 2020 smo se prijavili na razpis Zveze za tehnično kulturo Slovenije za pridobitev statusa raziskovalna šola 2020.

Namen razpisa je vzpodbuditi osnovne in srednje šole v Pomurju k širitvi in krepitvi znanstveno raziskovalnega dela, kreativnosti in ustvarjalne dejavnosti med učenci in dijaki, k njihovi aktivni in uspešni udeležbi na srečanjih, raziskovalnih taborih in tekmovanjih iz znanj, kakor tudi k organizaciji tovrstnih aktivnosti.

Naziv »naj raziskovalna šola 2020« je OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici prejela v 23. junija 2021 na svečani podelitvi v Murski Soboti.

Na dosežke naših učencev smo izredno ponosni, saj se zavedamo, da so izjemni dosežki in uspehi dosegljivi le s timskim, sodelovalnim in kakovostnim delom. Zato bomo raziskovalno dejavnost razvijali še naprej.