Spoštovani starši oz. skrbnik in drage učenke/učenci! 

 V ponedeljek, 22. februarja 2021, se po dolgih štirih mesecih vračajo v šolske prostori vsi učenci od 1. do 9. razreda. Pouk bo potekal po urniku pod pogoji, ki jih je predpisal NIJZ za preprečevanje širjenja Covid-19, navodil MIZŠ ter priporočil ZRSŠ. Posebno pozornost bomo namenili pogovoru z učenci in krepili vzpodbudno ter varno učno okolje. Učne vsebine bomo ponovili, utrdili in preverili doseganje pričakovanih dosežkov.  

 Starše učencev in učenk 4. in 5. razreda prosimo, da v kolikor imate možnost, da gredo otroci po opravljenih obveznostih in kosilu (če ga imajo) v šoli, takoj domov oz. ne ostajajo v podaljšanem bivanju. Če te možnosti nimate, vas prosimo, da razrednikom sporočite do katere ure bo otrok v podaljšanem bivanju. 

V šolo lahko prihajajo le zdravi učenci. Odsotnost otroka sporočite razredniku najkasneje v 5 dneh. Po končanem pouku oz. kosilo gredo učenci takoj domov oz. če so vozači, gredo v varstvo vozačev. Priporočamo, da učenci, kjer je to mogoče, prihajajo v šolo predvsem peš ali s kolesom. Avtobusi bodo vozili po ustaljenem redu. Odvoza učencev bosta od ponedeljka, 22. 1. 2021, ponovno dva. Uporaba zaščitne maske na avtobusu je obvezna. 

Učenci morajo nositi zaščitne maske v vseh prostorih izven matične učilnice oz. Če se nahajajo v mešanih skupinah. 

Starši v šolo ne vstopate, razen po predhodnem dogovoru in upoštevanjem zaščitnih ukrepov. Govorilne ure s straši potekajo na daljavo (video srečanja, telefonski pogovor, elektronska pošta). V izrednih primerih lahko tudi v živo z upoštevanjem vseh zaščitnih ukrepov. 

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela 

OBVEZNI PROGRAM 

  • Pouk poteka po urniku v matičnih učilnicah t. i. mehurčkih. 
  • Pouk v manjših učnih skupinah se začasno ne izvaja. 
  • Šport se izvaja znotraj istega oddelka. Učenke in učenci naj imajo oblečeno športno opremo oz. debelejšo oblačilo in obuvalo, saj bo pouk športa pogosto potekal zunaj. Uporaba telovadnice bo potekala po urniku s sprotnim razkuževanjem in zračenjem.  
  • Uporaba in vstop v šolsko knjižnico velja po protokolu, ki velja za šolske knjižnice. 

RAZŠIRJENI PROGRAM 

  • Gibanje in zdravje (Rap) se izvaja po oddelkih (mehurčkih). 
  • Šolske ekskurzije, tabori, plavalni tečaji, praktični preizkus vožnje s kolesom in druge dejavnosti se začasno ne izvajajo. 
  • Učno pomoč in dodatno strokovno pomoč (DSP) za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, izvajajo tudi mobilne učiteljice in učitelji za DSP, vendar ob doslednem izvajanjem vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov.  

Protokol prehranjevanja:
• Učenci/učenke od 1.-9. razreda malicajo v razredu, razen učencev 2. in 9. razreda, ki gredo v spremstvu učitelja v jedilnico.
• Kosilo poteka po določenem urniku z upoštevanjem priporočil (zaščitne maske, manjše skupine, umivanje, razkuževanje).
Prijave na kosilo po pogodbah s 1. septembra 2020. Če otrok ne bo imel več kosila, ga odjavite.

Glede na to, da je virus še vedno prisotenprosimo, da se doma pogovorite z njimi o pomembnih pravilih (ohranjanje razdalje, brez dotikanja, umivanje rok, higiena kašlja …). Vsekakor bomo vsakodnevno to počeli tudi mi v šoli.
Želimo si, da bi bivanje vaših otrok v šoli bilo prijetno in varno. Za to se bomo potrudili po svojih najboljših močeh. Vas pa prosimo za sodelovanje in razumevanje.
kolikor boste zaznali pri otroku kakršnekoli stiske se obrnite na razrednika, šolsko svetovalno delavko gaKatjo Perko ali psihologinjo ali specialno pedagoginjo.
Vse podrobnejše informacije o poteku vzgojno-izobraževalnega dela boste sproti pravočasno prejeli s strani razrednikov preko  elektronske pošte ali spletne strani šole. 

 Veselimo se ponovnega snidenja z našimi učenkami in učenci. 

 S prijaznimi pozdravi. 

 

Ravnatelj: Marko Kraner