V šolskem letu 2020/2021, natančneje od 1.10.2020,  bomo na naši šoli pričeli z izvajanjem Šolske sheme Evropske unije, ki je ukrep Skupne kmetijske politike EU, kjer se otrokom v šoli razdeljuje t.i. šolsko sadje in zelenjava oz. šolsko mleko, kot brezplačen dodatni obrok.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.